“DG Elite tippeesmärk on luua maailmameistreid disc golfis”

DG Elite MTÜ Meeskond

Viis disc golfi entusiasti on tulnud kokku, et luua ainulaadne konseptsioon maailmas – Ignite your talent!

Miks?

Disc golfi sportlase teekond on üsna iseseisev ning puudub tugi ja suunamine, mis abistaks sportlasi maailmaklassi võistlejaks või juhendajaks jõudmisel. Huvi disc golfi vastu tuleb tõsta, et tõsta jälgijaskonda teiste suurte spordialadega konkurentsivõimelisele tasemele. Konkurentsivõimeline vaatajaskond laiendab võimalusi rohkemate sponsorite tekkeks ning elukutseliste sportlaste rahastamiseks.

Mida?

Discgolf vajab professionaalset tugisüsteemi, mis on läbipaistev ja kättesaadav. See süsteem kasutaks ära võimalikult palju potentsiaalsete noorsportlaste talenti ja valmistaks neid ette tippsportlase või juhendaja karjääriks nii võistlustel kui meedias. See süsteem tõstaks sportlaste võimekust laiendada disc golfi jälgijaskonda, mis tõstaks spordi atraktiivsust sponsoritele. 

Kuidas?

DG Elite loob professionaalse disc golfi klubi, mis koosneb noorsportlastest, juhendajatest, toetavast personalist ja oma ala spetsialistidest. Klubi viib sportlastega läbi treeninguid ja koolitusi disc golfi, spordipsühholoogia, toitumise, üldfüüsilise treeningu, meedia ja muudel olulistel teemadel. Lisaks korraldab klubi sportlaste osalemise ning klubi nähtavuse võistlustel Eestis. DG Elite turundab klubi ja selle ideoloogiaid massimeedias. Klubi turundab ka oma mängijaid ning toetab neid meediategevustes.